Waitohu - Our Logo

The overall intent of our logomark is to reflect the whakatauaki:

“Kotahi te kōhao o te ngira e kuhuna ai te miro mā, te miro pango, te miro whero. Ā muri, kia mau ki te whakapono, kia mau ki ngā ture, kia mau ki te aroha.” 

- Kingi Pōtatau Te Wherowhero

There is but one eye of the needle through which must pass the white thread, the black thread, and the red thread. Hold fast to faith, hold fast to the laws, hold fast to the love.

This whakatauaki reflects the coming together of people to make connections and work together towards a common vision.